Promocja!

Consilium rationis bellicae

Jan Tarnowski

5,99 

Format: PDF
Liczba stron: 50
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-95-2
Licencja: Plik

Opis

Jan Tarnowski, Consilium rationis bellicae – ebook

W opinii historyków wojskowości traktat hetmana Jana TarnowskiegoConsilium rationis bellicae jest pierwszym, w pełni oryginalnym i jednocześnie najwybitniejszym dziełem staropolskiego piśmiennictwa wojskowego XVI wieku.

Jan Tarnowski, z racji pełnionego urzędu hetmana wielkiego koronnego, zdobytej praktyki i doświadczenia, jako naczelny dowódca całej armii koronnej, był w sposób szczególny predestynowany do napisania traktatu o sztuce wojennej. U schyłku życia postanowił przekazać potomnym swoje bogate doświadczenie militarne. Owocem tej decyzji było dzieło opublikowane pod łacińskim tytułem Consilium rationis bellicae, ale napisane po polsku. Zostało wydane w Tarnowie w 1558 roku przez drukarza Łazarza Andrysowica, który ukończył pracę 9 marca tegoż roku.

Wśród głównych zagadnień tematycznych traktatu można wyróżnić:

 1. ogólny problem zapewnienia właściwej obronności państwa, szczególnie na kresach południowo-wschodnich;
 2. strategię i taktykę, a zwłaszcza sposoby walki z Tatarami i Turkami;
 3. problemy szczegółowe, takie jak: organizacja, uzbrojenie, szkolenie, dyscyplina, finansowanie i zaopatrzenie wojska;
 4. myśl stworzenia stałego wojska zaciężnego, jako jeden z najważniejszych postulatów dzieła, ze względu na niezdatność pospolitego ruszenia do samodzielnego działania i brak środków na finansowanie obrony potocznej.

Spis treści

 • Przedmowa wydawcy   4
 • Consilium rationis bellicae   9
 • Prooemium   10
 • Przedmowa (Przekład z języka łacińskiego)   12
 • Król jego miłość   14
 • Hetman   19
 • Wojska ciągnienie   29
 • Rotmistrz   32
 • Rycerstwo   35
 • Poddanie zamku   38
 • Furmani   38
 • Szynkarze   39
 • Obrona pospolita   40
 • Obrona obecna   42
 • Nauka kładzenia obozu   47