Talizman zdrowia i piękności, czyli zwięzły zbiór prawideł i zasad dla zachowania się w czerstwości do sędziwego wieku

[Anonim]

6,99 

Format: PDF
Liczba stron: 61
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-83-9
Licencja: Plik

Opis

Talizman zdrowia i piękności, czyli zwięzły zbiór prawideł i zasad dla zachowania się w czerstwości do sędziwego wieku – ebook

Talizman zdrowia i piękności, czyli zwięzły zbiór prawideł i zasad dla zachowania się w czerstwości do sędziwego wieku to poradnik z początku XX wieku, zawierający zbiór praktycznych porad dla zachowania zdrowia, sprawności fizycznej i pogodnego stanu ducha.

Wydanie zawiera 4 ilustracje.

Fragment

Zdrowie i piękność powinny się hodować pospołu. Przy kwitnącem zdrowiu, powierzchowność, chociażby najpospolitsza, oświetla się powabem, cieszącym jak nas samych tak i tych, którzy z nami obcują. Skoro zaś zdrowie znajduje się w niedobrym stanie, wtedy nawet i najwytworniejsze rysy twarzy lub kształty ciała brzydną, wreszcie cała osoba staje się podobną do czczego malowidła, pozbawionego wszelkiej uroczej barwy.

Nie będziemy więc tutaj podawali środków przeznaczonych do upiększenia powierzchowności niezależnie od zdrowia, lecz wskażemy raczej najprostszą drogę do pielęgnowania zdrowia i piękności w ścisłem połączeniu. A dla uwydatnienia głównych zasad, na jakich to wspólne pielęgnowanie ma się opierać, zaopatrzamy poniższe wskazówki w osobne wytycznie.

Niechaj każdy, kto pragnie być zdrowym i pięknym na ciele i duchu, będzie przede wszystkiem umiarkowany, mało wymagający, łatwy do zadowolenia, swobodny, wesoły; względem siebie surowy, dla innych wyrozumiały, nawet pobłażliwy. Niech duch jego często kąpie się i napawa widokiem słońca, nieba, gwiazd, a oczy niech odbijają na zewnątrz piękno wewnętrzne, szerząc wokoło radość i ochotę do naśladowania takiego przykładu. Żyjmy ciągle tak, ażebyśmy byli w każdej porze gotowi przenieść się do wieczności – tak, ażeby to było im później tem bardziej „za wcześnie”!…

W ten sposób – ustępując miejsce swoim zastępcom, spokojnie i łagodnie – będziemy mogli życzyć im z całego serca cieszenia się nadal zdrowiem i pięknością ciała i ducha równie pogodnie, jak czyniliśmy to sami.

Spis treści

 • Od wydawcy   3
 • Talizman zdrowia i piękności   5
 • 1. Żyjmy w przyrodnej prostocie   7
 • 2. Obcujmy ze słońcem i powietrzem   10
 • 3. Zachowujmy wszelką czystość   20
 • 4. Odżywiajmy się ze świadomością i umiarkowaniem   27
 • 5. Używajmy ruchu obficie   37
 • 6. Ćwiczmy siłę woli   39
 • 7. Odzież nośmy prostą i wygodną   41
 • 8. Dom miejmy możliwie przytulny   50
 • 9. Przeplatajmy pracę z odnowkami sił   51
 • 10. Zażywajmy dostatecznego snu   52
 • 11. Unikajmy namiętnych wzruszeń   55
 • 12. Wystrzegajmy się zbytków   56
 • 13. Odrzućmy sztuczne pięknidła   57
 • 14. Wieńcem niech będzie piękność duchowa   58