Promocja!

System monetarny w Polsce

Tadeusz Korzon

8,99 

Format: PDF
Liczba stron: 22
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-99-0
Licencja: Plik

Opis

Tadeusz Korzon, System monetarny w Polsce – ebook

Książka znakomitego polskiego historyka Tadeusza KorzonaSystem monetarny w Polsce zawiera przekrojowe, syntetyczne spojrzenie na historię systemów monetarnych w dawnej Polsce. Obejmuje okres od początków państwa Polskiego do upadku I Rzeczypospolitej.

Publikacja zawiera 27 rycin polskich numizmatów (awers i rewers).

Moneta własna, w kraju pod stemplem monarszym bita, ukazała się za Mieszka I razem z wiarą chrześcijańską i wpływami cywilizacji zachodniej. Dochodziły wprawdzie od dawna drogami handlowymi pieniądze starożytne greckie, rzymskie, potem w wiekach średnich wytworzone na wzór rzymskich solidy i denary Karola Wielkiego frankońskie, talerzykowate saskie Henryka I Ptasznika, a nadto bizantyjskie i muzułmańskie Abassydów lub Sassanidów: lecz w ilości niedostatecznej do zaspokojenia wszystkich potrzeb wymiany. Większa zapewne część transakcji kupna i sprzedaży załatwiała się za pomocą skórek wiewiórczych i kunich, wiązanych w grzywny. Znaczenie tego wyrazu nie daje się wytłumaczyć dokładnie. Dawniej wyprowadzano go od niemieckiego wyrazu: „Griff” i domyślano się takiej ilości skórek, jaka się dłonią da ująć („greifen”); dziś pan M. Sokołowski proponuje wywód od wyrazu słowiańskiego: grzywa w tym przypuszczeniu, że z grzywny kun łub wiewiórek można było uszyć kołnierz, lub inne podobne do grzywy okrycie na plecy.

Spis treści

  • System monetarny w Polsce 4
  • I. Okres denarowy (X-XIII w.) 5
  • II. Okres groszowy (XIV-pocz. XVI w.) 8
  • III. Okres złotowy (od pocz. XVI w.-1795 r.) 12
  • Bibliografia 21
  • Lista ilustracji 21