Typy szabel polskich

Stanisław Meyer

9,99 

Format: PDF
Liczba stron: 23
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-97-6
Licencja: Plik

Opis

Stanisław Meyer, Typy szabel polskich – ebook

Autor artykułu Typy szabel polskich, Stanisław Meyer, redaktor naczelny miesięcznika „Broń i Barwa”, podjął pionierski trud opracowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej polskiej szabli. W momencie opublikowania artykułu w 1934 r. właściwie nie istniała fachowa literatura bronioznawcza. Jak stwierdza sam autor – nie jest to praca naukowa, ale przyczynek do przyszłych badań dla historyków. Meyer, opierając się na wieloletnim doświadczeniu kolekcjonera i badacza broni białej, podjął udaną próbę stworzenia opracowania dającego podwaliny pod dalsze badania. O jakości pracy świadczy fakt, że prace autora, w tym i niniejszy artykuł są po dziś dzień cytowane w literaturze fachowej.

Niniejsze wydanie zostało uzupełnione o przypisy i materiały ilustracyjne: zdjęcia zabytkowych szabli, reprodukcje ikonograficzne oraz schemat przedstawiający budowę szabli wraz z jej terminologią. Wydanie zawiera 15 nowych ilustracji.

Spis treści

 • Typy szabel polskich   4
 • Rękojeść „otwarta”   7
 • Szable o rękojeści zamkniętej   15
 • Materiały ilustracyjne
 • Ryc. 1. Budowa szabli   6
 • Ryc. 2. Fragmenty „Rolki sztokholmskiej”   7
 • Ryc. 3, 4. Miniatury z rękopisu Khamsa (Hamsa) Wiersze   8
 • Ryc. 5. Szabla Stefana Batorego   9
 • Ryc. 6. Szabla z końca XVI i szabla z końca XVII w.   10
 • Ryc. 7. Szabla z datą 1614 i dwie szable z XVII wieku   12
 • Ryc. 8. Fragment Epitafium Pawła Volckamera   13
 • Ryc. 9. Szabla, „ormiańska” z XVII w. i karabela z końca XVIII w.   14
 • Ryc. 10. Pałasz i szable polskie z XVII w. Muzeum Wojska   17
 • Ryc. 11. Szable polskie z XVIII w. Trzecia – może z końca XV w.   18
 • Ryc. 12. Szable polskie z XVIII w., środkowa – może z końca XVII w.   19
 • Ryc. 13. Szabla Tadeusza Kościuszki, koniec XVIII wieku   20
 • Ryc. 14. Miniatura Tadeusz Kościuszko w sukmanie   21
 • Ryc. 15. Portret księcia Józefa Poniatowskiego   22
 • Ryc. 16. Portret księcia Józefa Poniatowskiego   22
 • Ryc. 17. Portret Henryka Dąbrowskiego   22
 • Ryc. 18. Portret Stanisława Kublickiego   22
 • Ryc. 19. Portret generała Józefa Kossakowskiego   23