Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych

Franciszek Piekosiński

8,00 

Format: PDF
Liczba stron: 27
Data wydania: 2022
ISBN: 978-83-66941-90-8
Licencja: Plik

Opis

Franciszek Piekosiński, Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych – ebook

Franciszek Piekosiński (1844–1906) – wybitny polski historyk mediewista, heraldyk, zasłużony w dziedzinie publikacji źródeł historycznych, zwłaszcza dotyczących polskiego prawa średniowiecznego; był również twórcą hipotezy o runicznej genezie herbów szlachty polskiej. Swoją teorię przedstawił m.in. w pracy Heraldyka polska wieków średnich, a rozwinięcie tego zagadnienia stanowi niniejsza rozprawa pt. Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych (z 48 figurami w tekście).

Rozprawa, w formie poręcznego katalogu, zawiera 48 rycin przestawiających pieczęcie polskich, średniowiecznych urzędników państwowych: wojewodów, sędziów, komesów, kasztelanów itp. z XIII i XIV wieku.

W ebooku umieszczono alfabetyczny wykaz osób z odnośnikami do odpowiednich pieczęci.

Fragment

Najstarsze pieczęcie szlachty polskiej, te zwłaszcza, które wyobrażają znaki z run skandynawskich pochodzące, są dla badania pierwiastkowych dziejów naszych wielkiej doniosłości pomnikami. Na tych to znakach, które za znaki chorągiewne najprzedniejszego rycerstwa polskiego, pogańskich jeszcze sięgające czasów, uważam, oparłem przeważnie hipotezę moją o pierwotnym ustroju społeczeństwa polskiego tudzież o dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu. [Fragment przedmowy autora]

2. † SI(GI)LL’ EMERAMMI

Pieczęć komesa Imbrama. Komes Imbram ze Strzegomia, syn komesa Gniewomira, występuje między latami 1203 a 1229. Pieczęć wszelako użytą jest dopiero w r. 1239 przez Pawia, jego syna, a wisi u dokumentu przechowanego w archiwum wielkiego przeorstwa Iohannitów w Pradze. (Grünhagen: Regesten NN. 524 i 525, — Pfoten­hauer l. c. tab. XI, B, NN. 112 i 113).

Znaki obu tych pieczęci wyobrażają połączone runy yr i tyr, o znamionach łukowatych, w formie uświęconej, to jest opatrzone krzyżem, a w postaci wywróconej. Złożone są one zatem z tych samych run, co herb Kościesza, jeno że u Kościeszy kreski znamienne są proste, tu zaś łukowate. Z uwagi, że heraldycy nasi Kościeszę zwą także Strzegomią, Strzegom zaś na Szląsku był gniazdem komesa Imbrama, nasuwa się przypuszczenie, iż Strzegomia była pierwotnie proklamacją, odnoszącą się do godła komesa Imbrama.

Spis treści

  • Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych 5
  • Spis osób 24