Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej

Franciszek Piekosiński

6,00 

Format: PDF
Liczba stron: 13
Data wydania: 2022
ISBN: 978-83-66941-92-2
Licencja: Plik

Opis

Franciszek Piekosiński, Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej – ebook

Franciszek Piekosiński (1844–1906) – wybitny polski historyk mediewista, heraldyk, zasłużony w dziedzinie publikacji źródeł historycznych, zwłaszcza dotyczących polskiego prawa średniowiecznego; był również twórcą hipotezy o runicznej genezie herbów szlachty polskiej. Swoją teorię przedstawił m.in. w pracy Heraldyka polska wieków średnich, a rozwinięcie tego zagadnienia stanowi niniejsza rozprawa pt. Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej.

Piekosiński wyróżnił trzy fazy adaptacji run w polskich herbach: „uświęcenia”, „uszczerbienia” i „uherbienia”.

Praca zawiera 12 rycin przestawiających runy skandynawskich alfabetów – futharku młodszego i starszego oraz wywodzone z nich herby polskiej szlachty.

Spis treści

  • A. Futhork (alfabet), runiczny starszy 5
  • B. Futhork (alfabet) runiczny młodszy 6
  • C. Różny sposób pisania run skandynawskich 6
  • D. Runy pojedyncze i złożone ze starszego futhorku, w herbach szlachty polskiej 7
  • E. Runy pojedyncze i złożone, obu futhorkom wspólne, w herbach szlachty polskiej 8
  • F. Runy pojedyncze i złożone z młodszego futhorku, w herbach szlachty polskiej 10
  • G. Pierwsza faza przeobrażenia stannic runicznych (faza uświęcenia) 11
  • H. Druga faza przeobrażenia stannic runicznych (faza uszczerbienia) i trzecia faza (uherbienia) 11