Promocja!

Powszechny kodeks honorowy

Jan Michał Gumiński

4,99 

Format: PDF
Liczba stron: 33
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-87-7
Licencja: Plik

Opis

Jan Gumiński, Powszechny kodeks honorowy – ebook

Powszechny kodeks honorowy został opracowany i wydany (po raz pierwszy w 1930 r.), z inicjatywy m.in. prokuratora Sądu Najwyższego – Jana Gumińskiego oraz Ligi Reformy Postępowania Honorowego – organizacji mającej na celu „szerzenie w społeczeństwie zasad postępowania honorowego, dostosowanych do wymogów życia współczesnego oraz zwalczanie pojedynków, jako formy zadośćuczynienia honorowego”.

Główne postulaty kodeksu to: 1) zniesienie pojedynków, jako formy satysfakcji honorowej; 2) zrównanie praw i obowiązków kobiet i mężczyzn w zakresie odpowiedzialności honorowej; 3) usunięcie zasad i przepisów, sprzecznych z duchem czasu, bądź obarczających postępowanie honorowe ze szkodą dla stron i sędziów.

Fragment

W pismach codziennych spotykamy od czasu do czasu drobne wzmianki o odbytych w podmiejskich lasach pojedynkach, wywołanych zatargiem honorowym. Gdy pojedynek kończy się bezkrwawo, gazety poprzestają na krótkich dziennikarskich wzmiankach. Alarm podnoszą w razie nieszczęśliwego wyniku starcia przeciwników. Lecz alarm ten przechodzi bez należnego echa, aczkolwiek nie może chyba ulegać najmniejszej wątpliwości, że większość naszego społeczeństwa jest przeciwna pojedynkom. A jednak trwa bezustannie w bezwładzie myśli! Myśli twórczej, która byłaby zaczątkiem jakiegoś czynu, wymierzonego przeciw istniejącemu stanowi rzeczy.

Czyż potrzeba rozwodzić się nad niedorzecznością pojedynków? Mają one być środkiem do odzyskania szacunku ludzkiego, zachwianego pod wpływem zniewagi, i – do przywrócenia dobrej opinji, utraconej na skutek zniesławienia. Dotychczas jeszcze w umysłach ludzi, żyjących pod wpływem starych przesądów, pojedynek – może przywrócić osobie obrażonej szacunek ludzki. Ale rozważmy bezstronnie, czy jest to istotnie skuteczny po temu środek?

Spis treści

  • Przedmowa   5
  • Powszechny kodeks honorowy   11
  • I. Zakres działania kodeksu   11
  • II. Zadośćuczynienie honorowe   17
  • III. Postępowanie wstępne   19
  • IV. Postępowanie honorowe   22
  • V. Rehabilitacja   29
  • VI. Przepisy końcowe   32