Promocja!

Krytyczny pogląd na darwinizm

Henryk Hoyer

3,99 

Format: PDF
Liczba stron: 37
Data wydania: 2021
ISBN: 978-83-66315-88-4
Licencja: Plik

Opis

Henryk Hoyer, Krytyczny pogląd na darwinizm – ebook

Rozprawa profesora Henryka Hoyera (lekarza, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego), zatytułowana Krytyczny pogląd na darwinizm została opublikowana po raz pierwszy w 1876 roku. Zwięzła praca w racjonalny sposób przedstawia stanowisko autora wobec teorii ewolucji, opisanej przez Karola Darwina w klasycznym dziele O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt (Londyn 1859).

Wbrew temu, co można sądzić po tytule rozprawy, Hoyer nie dyskredytuje całkowicie teorii stworzonej przez Darwina, broni wręcz osoby autora przed stawianymi mu zarzutami, nie widzi również sprzeczności jego teorii z Biblią.

Fragment

Gdy w roku 1859 Darwin po raz pierwszy wydał swoje klassyczne dzieło „O Powstawaniu gatunków drogą naturalnego wyboru czyli utrzymywanie się rass doskonalszych w walce o byt”, oparte na 20-letniej ścisłej obserwacyi i doświadczeniu; przewidywał zapewne, że głoszone tam idee będą miały do walczenia z silną opozycyą naukową, jak również i zakorzeniałemi przesądami i uprzedzeniami: wszakże godna podziwu jego skromność, przebijająca się na każdej stronicy, w każdym niemal wierszu jego dzieł, nie pozwoliła mu wtenczas jeszcze przypuścić, żeby jego pogląd już w krótkim przeciągu czasu mógł spowodować wielki przewrót w naukach biologicznych, zakreślając im nowe cele i nowy kierunek, żeby mógł nawet posłużyć jako fundament do wzniesienia nowego systemu przyrodniczo-filozoficznego, powszechnie znanego pod mianem „Darwinizmu”.

System ten stworzonym został nie przez samego Darwina, lecz przez zagorzałych jego zwolenników i agitatorów; dotąd nie zdołał zjednać sobie pełnego obywatelstwa w nauce, ale za to popularnemi wykładami rozpowszechnił się pomiędzy publicznością i nie małe tam wzniecił wzburzenie. Stronnicy owego systemu wychwalają go jako nową ewangelią, jako zupełnie nowy, „naturalny i prawdziwy” pogląd na świat, doniosłością daleko przewyższający reformę, spowodowaną genialnemi odkryciami Kopernika; przeciwnicy zaś wygłaszają, że nowoczesna nauka na wieki się zhańbiła, nie potępiając z gruntu owych opacznych poglądów, niby najwybitniej świadczących o zniedołężnieniu władz umysłowych w obecnem stuleciu.